Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tiểu sử ông Đinh La Thăng

[ad_1] Ngày sinh: 10 tháng 9 năm 1960 Nơi sinh: Yên Bình, Ý Yên, Nam Định Ông Đinh La Thăng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI và XII, Đại biểu Quốc hội khóa XI và XIII, Bộ trưởng Bộ Giao […]

Subscribe US Now