Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Rạp phim TPHCM đóng cửa - Lật Mặt: 48H, Bố Già và Trạng Tí thông báo dời lịch, hoãn chiếu

Rạp chiếu phim TP HCM tạm đóng cửa, các bộ phim chiếu Tết của Việt Nam đã chính thức thông báo hoãn chiếu. Vào tối ngày 8 tháng 2 năm 2021, chính phủ Việt Nam đã chính thức thông báo về việc ngừng kinh doanh các dịch vụ văn hóa, […]

Subscribe US Now