Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tiểu sử ca sĩ Don Hồ

[ad_1] Thông tin Tiểu sử Ca sĩ Don Ho Don Ho tên thật là Hồ Mạnh Dũng sinh ngày 22 tháng 2 năm 1962 tại Sài Gòn. Gia đình ông là người gốc Bắc, nhập cư vào Nam năm 1954. Ông đến Mỹ năm 1980. Khi còn là một thiếu […]

Subscribe US Now