Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Rampage nhận cơn mưa lời khen sau buổi công chiếu sớm trên thị trường quốc tế

12 tháng 4 Hung hăng hay tựa Việt: Siêu Thú Cuồng Nộ đã chính thức được phát hành tại Việt Nam. Nhưng trước đó phim đã có buổi công chiếu đầu tháng 4 tại các thị trường quốc tế và nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. […]

Subscribe US Now