Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Thương Con Cá Rô Đồng Tập 22, 23 - Thương rũ bùn đứng dậy, đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân

Lừa cháu đẻ, nướng cả núi tiền vào cờ bạc, dì Tư trong Thương nhớ ở đồng không thể ngờ quả báo lại giáng xuống đầu mình nhanh như vậy, lấy đâu ra sức để chống cự? Sau bao nhiêu năm chịu đựng, Thương đã “giội bùn” cho dì Tư […]

Subscribe US Now