Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Loki (2021) - Điểm qua các biến thể Loki mới trước khi xem tập 5 nào!

Vì vậy, các biến thể khác của Loki đã xuất hiện như dự đoán của người hâm mộ. Sau khi hồi phục sau cái chết giả mới nhất của mình ở cuối tập 4 của Loki, Sự kiện Nexus, Loki Biến thể L1130 thấy mình phải đối mặt với bốn […]

Subscribe US Now