Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[Review] Trùm hương cảng: Mọi tội ác đều sẽ phải trả giá

Được khán giả Trung Quốc tặng 100 triệu NDT, tương đương 345 tỷ đồng và nhận được số điểm 7,5 trên 10. Đội trưởng là một tác phẩm đáng xem và suy nghĩ. Trước khi phát hành chính thức Chasing the Dragon – Đuổi theo Rồng gây xôn xao người […]

Subscribe US Now