Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[REVIEW] Words Bubble Up Like Soda Pop - Khi âm thanh, màu sắc cứu cả bộ phim

“… trải nghiệm của Words Bubble Up Like Soda Pop là sự nhẹ nhàng, thoải mái nhưng điều đọng lại là âm thanh truyền cảm và màu sắc rực rỡ …” Gần đây, vào ngày 22/7 Words Bubble Up Like Soda Pop, đã chính thức phát sóng trên Netflix. Hiện […]

Subscribe US Now