Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bình Ngô Đại Chiến 2 tung teaser đầu tiên, khắc nối tiếp trận Tốt Động - Chúc Động

Bình Ngô Đại Chiến 2 trở lại với trận Chi Lăng – Xương Giang. Sau Bình Ngô Đại Chiến, đội Việt Sử Kiêu Hùng (VSKH) đã trở lại với Bình Ngô Đại Chiến 2, sau chiến thắng Tốt Động – Chúc Động. Hành trình 3 năm miệt mài của Việt […]

Subscribe US Now