Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

PURPLE K!SS Profile: Chiều cao tiểu sử lý lịch wiki

[ad_1] TÍM K! Hồ sơ SS là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi RBW Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên: Jieun, Goeun, Doxie, Ireh, Yuki, Chaein và Swan. Nhóm dự kiến ​​ra mắt vào quý 3 năm 2020. 1. K TÍM LÀ AI! […]

Subscribe US Now