Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Steven Universe: Không đơn thuần là một phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con

REVIEW PHIM – Steven Universe: Không đơn thuần là một phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con Một phim hoạt hình nổi tiếng của Cartoon Network, đứng sau không ai khác chính là Rebecca Sugar (cô đã viết nhạc cho Marceline trong Adventure Time, một loạt phim CN khác). […]

Subscribe US Now