Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tiểu sử và những thành tự âm nhạc của nhóm nhạc nữ GFRIEND

[ad_1] Ý nghĩa tên: GFRIEND là viết tắt của cụm từ “girl friend” có nghĩa là “bạn gái”. Cái tên GFRIEND phần nào giúp định hình phong cách của nhóm là hướng đến sự trong sáng, vui tươi như những cô gái trẻ. Tên fandom: Buddy, dịch sang tiếng Việt […]

Subscribe US Now