Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Cậu bé ma 2 (Brahms: The boy II) thiếu chất kinh dị

Vừa đi xem Ghost Boy 2 (Brahms: Boy 2) và giờ tôi cảm thấy như mình đã chạm đáy nỗi đau. Vì không có tháng nào để xem cả đống phim kinh dị, nhưng cuối cùng thì không có phim nào hay như phim này. Bài đăng Review phim Cậu […]

Subscribe US Now