Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dòng thời gian của Star Wars – toàn bộ thời gian từ Phantom Menace đến The Last Jedi

Với việc Disney có thể sẽ rời đi, Star Wars có thể là vũ trụ chia sẻ dài nhất và rộng lớn nhất từ ​​trước đến nay (hãy coi đây là một thách thức, Marvel). Nó đã trở nên khó khăn nhất, ngay cả khi bạn không tính đến tất […]

Subscribe US Now