Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tiểu sử MC Mỹ Vân

[ad_1] Thông tin tiểu sử MC Mỹ Vân Mỹ Vân sinh năm 1985, chuyên ngành thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và trường Đại học Nghệ thuật Thương mại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp Mỹ Vân đầu quân cho Đoàn ca múa Thăng Long. Mới vào […]

Subscribe US Now