Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Loki - Những gợi nhắc tới WandaVision có thể định hình chương tiếp theo của MCU

Loạt phim Loki mới trên Disney + giới thiệu những mối liên hệ có thể gây ra hậu quả không lường trước “Tôi không thể cho bạn sự cứu rỗi, nhưng có thể một cái gì đó tốt hơn,” Mobius M. Mobius (Owen Wilson) nói chuyện với Loki (Tom Hiddleston) […]

Subscribe US Now