Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tiểu sử ca sĩ Di Băng

[ad_1] Thông tin Tiểu sử Ca sĩ Di Băng Di Băng sinh ngày 10 tháng 2 năm 1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Di Băng tên thật là Đoàn Di Băng. Cô là một nữ ca sĩ trẻ người Việt Nam. Năm 2010, cô bén duyên với nghiệp ca […]

Subscribe US Now