Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ngộ Không Kỳ Truyện – cãi lại thiên mệnh, liệu có thể?

Wu Kong là một bộ phim của đạo diễn Quách Tử Nghi dựa trên cuốn tiểu thuyết “Biography of Wu Kong” (Tiểu sử của Ngộ Không) của Zeng Yu. Giống như Journey to the West: Journey to the West, Ngộ Không Kỳ Truyện cũng sẽ là một câu chuyện hoàn […]

Subscribe US Now