Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Gái Già Lắm Chiêu 5 tung những hình ảnh đầu tiên với bối cảnh Bạch Trà Viên

Là một cảnh quay lớn trong dự án Gái Già Lắm Chiêu, Bạch Trà Viện được bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito lên kế hoạch xây dựng, chăm chút kỹ lưỡng trong 5 tháng kể từ ngày bấm máy. Sau khi nhá hàng clip đầu tiên hoành […]

Subscribe US Now