Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[REVIEW] Người Cần Quên Phải Nhớ

People Need To Forget Must-Remember cố gắng truyền tải một câu chuyện nghiêm túc, nhưng cách kể nửa béo, nửa mỡ của nó thực sự khó hiểu. Người Cần Quên Phải Nhớ Từ bộ đôi Charlie Nguyễn – Đỗ Đức Thịnh, người xem ngỡ như sẽ được xem một tác […]

Subscribe US Now