Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Sao tháng Tám

Sao tháng tám[1] là bộ phim chiến tranh cách mạng của đạo diễn NSND Trần Đắc, xuất bản năm 1976 tại Hà Nội. Trong không khí đầm ấm kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, cũng là dịp kỷ niệm 30 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9, […]

Subscribe US Now