Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bố Già chính thức trở lại trong tháng 3, đối đầu với Gái Già Lắm Chiêu V

Bố Già sẽ đối đầu với Gái Già Lắm Chiêu V vào ngày 12/03. Là một trong những dự án điện ảnh được mong đợi nhất đầu năm 2021, Bố Già phiên bản điện ảnh đã chính thức trở lại, khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày […]

Subscribe US Now