Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Review nhanh phim Ngày Đẫm Máu: Xác Sống Trỗi Dậy (Day Of The Dead: Bloodline)

Day Of The Dead: Bloodline (tên tiếng Việt – Ngày Đẫm Máu: Cái chết trỗi dậy, viết tắt là Ngày đẫm máu) không mới về nội dung, lạc hậu về cách kể và tất nhiên khi về đến Việt Nam thì không. Việc kiểm duyệt thiếu chặt chẽ buộc bộ […]
Day Of The Dead Bloodline 4 banner

Subscribe US Now