Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Rotten Tomatoes - Tại sao chứng nhận "Tươi" không có tác dụng bảo chứng chất lượng

Rotten Tomatoes không quan trọng như bạn nghĩ. Ngày nay, trong cuộc tranh luận về tính ưu việt của một bộ phim, hai số liệu là chìa khóa để quyết định: Rotten Tomatoes và doanh thu phòng vé. Nhưng những con số này thực sự nói lên điều gì về […]

Subscribe US Now