Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Halston - Không mấy drama và công cuộc "gánh team" của Ewan McGregor

Halston là một bộ truyện khá “nhẹ nhàng” của Ryan Murphy, có sự thể hiện của Ewan McGregor. Ryan Murphy đang chứng minh hợp đồng của anh ấy với Netflix là xứng đáng với sự siêng năng của anh ấy trong việc sản xuất nội dung cho nền tảng này. […]

Subscribe US Now