Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bridge of Spies – chân thật, kịch tính và hại não

Nội dung – 8,5 Diễn viên và diễn xuất – 8,5 Âm thanh, hình ảnh, VFX – 7,5 Đánh giá của người dùng: Chưa có xếp hạng! “Bridge of Spies” là bộ phim kể về một sự kiện có thật trong lịch sử khi Liên Xô và Hoa Kỳ dù […]

Subscribe US Now