Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Đánh giá phim Vệ Sĩ Sài Gòn: tốt nhưng chưa chỉnh chu

Nội dung – 7,5 Diễn viên và kỹ năng diễn xuất – 6,5 Âm thanh, hình ảnh, VFX – 7 7 PHẢI XEM Tuy còn một số tình tiết sơ sài, diễn xuất của một số diễn viên để lại nhiều điều đáng mong đợi nhưng phim vẫn rất đáng […]

Subscribe US Now