Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Đánh giá Ice Age 5: Trời Sập

Nội dung – 7 Lồng tiếng việt – 7.5 Âm thanh, hình ảnh, VFX – 8 7,5 HOẶC LÀ Một bộ phim vui nhộn phù hợp với khán giả thiếu nhi. Một bộ phim bình thường về nội dung, không có gì nổi bật. Đánh giá của người dùng: 4,6( […]

Subscribe US Now