Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Những câu hỏi lớn còn để ngỏ trong 'A Quiet Place 2'

A Quiet Place: Part II đã kết thúc để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Đó có phải là điểm gợi ý phần 3 không? Cốt truyện của Một nơi yên tĩnh: Phần II bắt đầu ngay sau khi Lee Abbott hy sinh bản thân để cứu gia […]

Subscribe US Now