Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Cowboy Bebop - Tại sao phải xem anime trước khi live-action lên sóng?

Như chúng ta đã biết, một trong những series live-action được mong đợi nhất là Cowboy Bebop Đến với Netflix vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Và dự án này cũng do chính tổ chức này điều hành. Bộ phim live-action này là một thách thức lớn đối với […]

Subscribe US Now