Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[REVIEW] Eternals (2021)

Eternals thuộc về bộ phim mà bạn sẽ gọi là trung bình, mặc dù chết để trở thành một thứ khác. Vĩnh cửu có rất nhiều tiềm năng và rõ ràng đang cố gắng tạo sự khác biệt với phần còn lại của MCU, nhưng cuối cùng thì nó đã […]

Subscribe US Now