Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Review và giải thích du hành thời gian trong Avengers: Endgame (spoil)

Khi rời rạp, khán giả không khỏi kìm nén những cảm xúc mà Avengers: Endgame mang lại, nhưng nếu nghĩ lại toàn bộ phim, hẳn nhiều người sẽ không khỏi bối rối và hoang mang trước nguyên lý du hành thời gian. phim, đặc biệt là khi Bruce “Hulk” Banner […]

Subscribe US Now