Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[REVIEW] The Falcon and the Winter Soldier (2021) - Làm siêu anh hùng trong một thời đại chia rẽ

The Falcon and the Winter Soldier là bộ truyện lấy đề tài chính trị, chia rẽ xã hội và mâu thuẫn ý thức hệ. Chim ưng và Người lính mùa đông lấy bối cảnh thế giới sau khi Steve Rogers trao lại chiếc khiên và danh hiệu mang tính biểu […]

Subscribe US Now