Batman V Superman: hoành tráng và lôi cuốn

admin

Nội dung – 7,5 Diễn viên và diễn xuất – 8 Âm thanh, hình ảnh, VFX – 8,5 Đánh giá của người dùng: 4,68( 7 phiếu bầu) Batman v Superman: Dawn of Justice với sự ra mắt đầy đủ của bộ ba Batman, Superman và Wonder Woman của DC Comics […]

Subscribe US Now