Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[REVIEW] Fear Street Part 2: 1978 - Chương 2 dùng lại công thức cũ nhưng gay cấn và kịch tính đến cùng!

Lặp lại các động thái của phần đầu tiên không có nghĩa là Fear Street Phần 2: 1978 quá rập khuôn để thưởng thức. Sau phần mở đầu tương đối hứa hẹn của Bộ ba phim Fear Street (Netflix), một loạt phim dựa trên nguyên tác văn học cùng tên […]

Subscribe US Now