Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[REVIEW] What If…? tập 5 - Lại một tập phim gây thất vọng nữa!

Tập 5 chứng minh What If …? thăng trầm thật. Tập 5 của Chuyện gì xảy ra nếu…? phỏng theo một trong những cốt truyện đen tối và nổi tiếng nhất của Marvel. Chính những anh hùng vĩ đại của nơi này đã trở thành những thây ma khát máu. […]

Subscribe US Now